Workshops voor organisaties

Wij geven, afhankelijk van de grootte van de groep, met meerdere trainers workshops, studiedagen, opleidingen, lezingen en info-momenten op locatie rond talentgericht werken en kijken – leren kijken voorbij het gedrag om zo het authentieke stuk van het kind/jongere terug te kunnen zien, aanspreken en stimuleren.

Dit is voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komt met kinderen/jongeren en/of hun ouders zoals scholen, voorzieningen, jeugddiensten, jongerencentra, ouderverenigingen, (top)sportclubs,…

studiedag talentencoaching – Hogeschool Vives Kortrijk